บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 5–8, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864. Acesso em: 27 may. 2024.