(1)
กองบรรณาธิการ ก. ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน. J Bud Stud Chula 2019, 1, 4-8.