(1)
กองบรรณาธิการ ก. นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย. J Bud Stud Chula 2019, 2, 5-11.