(1)
นัมคณิสรณ์ ส. ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์. J Bud Stud Chula 2019, 3, 36-58.