(1)
งามจิตรเจริญ ว. ปัญหาของขณิกวาท. J Bud Stud Chula 2019, 4, 62-70.