(1)
ผลเจริญ พ. ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 6, 3-36.