(1)
ธรรมโชโต ส. ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์. J Bud Stud Chula 2019, 7, 26-34.