(1)
อดิวัฒนสิทธิ์จ. สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 8, 50-71.