(1)
ปรมัตถ์วินัย ส. ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 11, 4-27.