(1)
เกิดแก้ว ธ. วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2019, 18, 69-87.