(1)
เหล่าเลิศวรกุล อ. มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว. J Bud Stud Chula 2015, 21, 5-9.