(1)
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ. J Bud Stud Chula 2018, 25, 5-7.