(1)
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง. J Bud Stud Chula 2015, 22, 5-10.