(1)
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป. J Bud Stud Chula 2017, 24, 5-9.