(1)
บรรณาธิการ บ. บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา. J Bud Stud Chula 2016, 23, 5-8.