[1]
ปิยปัญญาวงศ์ อ. and กาญจนพิศศาล ส. 2019. consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 26, 2 (Jul. 2019), 28–73.