[1]
กองบรรณาธิการ ก. 2019. นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 2, 2 (Feb. 2019), 5–11.