[1]
นัมคณิสรณ์ ส. 2019. ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 3, 1 (Feb. 2019), 36–58.