[1]
งามจิตรเจริญ ว. 2019. ปัญหาของขณิกวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 4, 3 (Feb. 2019), 62–70.