[1]
พรมทา ส. 2019. ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 4, 1 (Feb. 2019), 2–4.