[1]
ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. 2019. พุทธเศรษฐศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 5, 2-3 (Feb. 2019), 58–69.