[1]
ผลเจริญ พ. 2019. ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 6, 3 (Feb. 2019), 3–36.