[1]
พรมทา ส. 2019. นิพพาน-อัตตา-อนัตตา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 6, 1 (Feb. 2019), 2–3.