[1]
ธรรมโชโต ส. 2019. ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 7, 3 (Feb. 2019), 26–34.