[1]
อดิวัฒนสิทธิ์จ. 2019. สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 8, 2 (Feb. 2019), 50-71.