[1]
ปรมัตถ์วินัย ส. 2019. ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 11, 1 (Feb. 2019), 4–27.