[1]
คำดี เ. 2019. การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 15, 3 (Feb. 2019), 5–80.