[1]
เกิดแก้ว ธ. 2019. วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 18, 3 (Jan. 2019), 69–87.