[1]
ยอดทอง อ. 2019. ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 19, 3 (Jan. 2019), 7–41.