[1]
เหล่าเลิศวรกุล อ. 2015. มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 21, 1 (Apr. 2015), 5–9.