[1]
บรรณาธิการ บ. 2015. บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 22, 3 (Dec. 2015), 5–10.