[1]
บรรณาธิการ บ. 2017. บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 24, 3 (Dec. 2017), 5–9.