[1]
บรรณาธิการ บ. 2016. บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University. 23, 3 (Dec. 2016), 5–8.