Return to Article Details ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy