กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The Problem of Unsold Units and Elderly Housing Management: Applying the Japanese Experience to Thailand ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF