กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชนวนความขัดแย้งของจีนและญี่ปุ่น จากสงครามโลกครั้งที่สองสู่ข้อพิพาทหมู่เกาะเตียวหวี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF