[1]
วุฒิพรหม ว., วัฒนะ จ., and เอื้องโชคชัย ช., “Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation”, ISSJ, vol. 6, no. 1, pp. 78–99, Jun. 2019.