[1]
ฤทธิ์คำรพ น., เทพปัญญา พ., and สังข์รักษา น., “POLICY AND MEASURE DEVELOPMENT OF ALIEN LABOR RIGHTS PROTECTION IN MARINE FISHERY SECTOR”, ISSJ, vol. 5, no. 2, pp. 250–273, Dec. 2018.