[1]
ปิลันธน์โอวาท ไ. and โรจน์สุรกิตต เ., “Sustainable Development Model for Thai Herb Retail Business of the Community Enterprise”, ISSJ, vol. 4, no. 2, pp. 288–312, Sep. 2018.