[1]
เลิศสถิตไพโรจน์ ก. and จรัสวัฒน์ อ., “Core Competency for Preparation on ASEAN Economic Community of Tourist Police Division”, ISSJ, vol. 2, no. 2, pp. 11–32, Sep. 2018.