[1]
หงษ์สาชุมส. and ณรงค์ศักดิ์สกุลส., “The Implementation of National Research Project Policy: A Case Study of Kasetsart University”, Int Soc Sci J., vol. 1, no. 2, pp. 208-218, Sep. 2018.