(1)
วุฒิพรหม ว.; วัฒนะ จ.; เอื้องโชคชัย ช. Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation. ISSJ 2019, 6, 78-99.