(1)
อารักษ์โพชฌงค์ ว.; ผลาเลิศ โ.; คำฟัก พ.; นิลน้อยศรี พ.; สุนทรนันท์ พ. The Evaluation of Core Competencies of Samutsakhon Provincial Administrative Organization Staffs. ISSJ 2018, 5, 208-239.