(1)
ปิลันธน์โอวาท ไ.; โรจน์สุรกิตต เ. Sustainable Development Model for Thai Herb Retail Business of the Community Enterprise. ISSJ 2018, 4, 288-312.