(1)
เลิศสถิตไพโรจน์ ก.; จรัสวัฒน์ อ. Core Competency for Preparation on ASEAN Economic Community of Tourist Police Division. ISSJ 2018, 2, 11-32.