กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile เพื่อการพัฒนาระบบงาน: กรณีศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy