กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแปรเปลี่ยนของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy