กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “รัก” ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของ หนุ่มสาวชนบทไทยช่วงทศวรรษ 2520-2530 / The Changing of “Love” in the Transition of Thai Rural People in the late 1977s-1987s. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy