ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สำหรับท่านที่สนใจส่งบทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจผลงานให้เป็นไปตามกำหนดของวารสารรวมถึงแนวทางของวารสาร
ผู้เขียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่ง หรือหากลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอนในการส่งเสนอบทความ