เรียนผู้เขียนที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาจำนวนมาก

สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนหน้านี้ สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก